Extra fiscaal voordeel bij culturele ANBI. Voor donateurs van een culturele ANBI geldt sinds 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor ondernemers is dit zelfs 1,50 keer dat bedrag.

De Historische Collectie Verbindingsdienst is ondergebracht bij de Stichting Regiment Verbindingstroepen.  Het bestuur van de Stichting Regiment Verbindingstroepen en de vrijwilligers van de Historische Collectie Verbindingsdienst hopen dat de ANBI regeling ook voor u een extra aanzet is om de unieke collectie van ons regiment financieel te ondersteunen. 

Wordt daarom donateur van onze Historische Collectie Verbindingsdienst en gebruik daarbij de hulp van de Belastingdienst. U hoeft zich alleen maar aan te melden als lid van de Stichting Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst (SVHCV)

De SVHCV wordt aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.

Het RSIN/Fiscaal(identificatie)nummer is: 8551 89 137

Doneren aan een als ANBI erkende stichting brengt fiscale voordelen met zich mee.
Fiscale voordelen: 

 Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang; 

 als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen; 

 Donateurs van een ANBI mogen hun giften (eenmalig of periodiek) aftrekken van de inkomsten- of   vennootschapsbelasting. 

 

Eenmalige gift? Dit kan op de volgende manier:

 

-          u kunt uw (jaarlijkse) bijdrage overmaken naar:
           
           Stichting Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst
           Rekeningnummer IBAN  NL17 INGB 0007 0633 51
           o.v.v. Gift- Naam - Woonplaats.

           Deze gift wordt door ons geregistreerd.

            Periodieke gift? U kunt een periodieke gift op de volgende manieren vastleggen, namelijk:

     -           door een formulier in te vullen bij de receptie van de Historische Collectie Verbindingsdienst of gebruik te maken van het invulformulier op
                 de subpagina.

     -           bij de notaris. Dit is niet kosteloos. Meer informatie bij uw notaris;

     -           in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI-instelling. Een schriftelijke overeenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
                 Daarvoor gebruiken wij de overeenkomsten van de belastingdienst. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Secretaris van de
                 Stichting Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst. Uiteraard worden ook deze periodieke giften door ons geregistreerd.

     -           ook zonder gebruik te maken van de ANBI regeling kunt u een gift doneren op het bovenstaand rekeningnummer.

 

 


 

Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst

x ample media