Geschiedenis van het Regiment Verbindingstroepen

Het Wapen van de Verbindingsdienst komt voort uit het Wapen der Genie. Op 18 februari 1874 vond binnen het Bataljon Mineurs en Sappeurs de oprichting plaats van “eene afzonderlijke afdeeling” veldtelegrafisten. Deze datum wordt gezien als de geboortedag van het regiment. Volledig opgeleide dienstplichtigen die geoefend waren in het seinen met en het behandelen van telegraaftoestellen kwamen in aanmerking voor de afdeling. 

De verbindingsdienst werd voor het eerst op de proef gesteld tijdens de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog. De verbindelaars zorgden met het militaire telegraafnet voor de communicatie tussen de verschillende gemobiliseerde legeronderdelen en de staf van het veldleger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed de radio zijn intrede. Verder bestonden de verbindingen voornamelijk uit telefoonlijnen en veldpost. Na de Tweede Wereldoorlog gingen de taken en de organisatie van de Verbindingsdienst en de Genie zover uiteen lopen, dat het wenselijk werd de Verbindingstroepen vanaf 1 mei 1949 zelfstandig door te laten gaan als het Wapen van de Verbindingsdienst.

Tijdens de Koude Oorlog stapte de verbindingsdienst het tijdperk van de moderne elektronica en digitalisering binnen. Een goed voorbeeld hiervan was de ontwikkeling en modernisering van het 'rasterstelsel'. Bij dit stelsel werd gebruik gemaakt van een straalzender waardoor de commandoposten gemakkelijker verplaatst konden worden. 

Eind 2003 werden de laatste 2 verbindingsbataljons uit het Zone Digitaal Automatisch Cryptografisch (ZODIAC) netwerk tijdperk opgeheven. Op 3 februari 2004 werd een nieuw bataljon met Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network (TITAAN) middelen opgericht: het huidige 101 CIS bataljon. Het systeem TITAAN zorgt ervoor dat de militairen op locatie gebruik kunnen maken van kantoorbehoeften als internet, printers en servers. 

Baretembleem

Vaandel

Op het vaandel staat het opschrift ‘Rotterdam 1940’. Dit verwijst naar:

  • de inzet van een in die stad gelegen opleidingseenheid voor de verbindingstroepen;
  • het gevecht om de Vier Leeuwenbrug (Koningsbrug), waarbij 9 militairen van de verbindingstroepen sneuvelden.     

Prins Bernhard reikte namens koningin Juliana het vaandel op 1 mei 1974 uit aan het regiment. Deze dag was de 25e verjaardag van de verbindingsdienst als zelfstandig wapen.

Tradities

  • Jaarlijkse viering verjaardag regiment op 18 februari.
  • Het uitschenken van leeuwenbitter (een soort kruidenbitter) door de marketentster bij bijzondere gelegenheden. De leeuw heeft een speciale betekenis voor het regiment, vanwege het gevecht om de Vier Leeuwenbrug in Rotterdam op 10 mei 1940.
  • Jaarlijkse prijs voor de meest veelbelovende officier en onderofficier en de meest verdienstelijke onder de manschappen.
  • Kleine Kreeftsprijs, voor de meest verdienstelijke jonge officier.
  • Kreeftsprijs, voor de meest verdienstelijke onderofficier.
  • Duivelsprijs, voor de meest verdienstelijke militair beneden de rang van sergeant.           

Liederen: Verbindingsmars

Sergeant-majoor Bosch componeerde in 1950 de regimentsmars. Als basis hiervoor gebruikte hij de tekst en melodie van een lied geschreven door dienstplichtig sergeant Pot in 1947. 

Toen met seinlamp en vlag, de staf de strijd overzag 
En de hoornblazer stond klaar 
Toen de vonkzender zond en de duif vloog in ’t rond 
Speelden zij het voor elkaar 
Als de lijnwerker sjouwt en het leger op je bouwt 
En de radio staat klaar 
De vercijferaar pent en de telexist zendt 
Spelen wij het voor elkaar 
Het is uw taak verbindelaar, 
Het is uw taak verbindelaar 
Die de staven verbindt en de oorlog dus wint 
En het vaderland redt uit ’t gevaar

Motto

‘Nuntius Transmittendus’ - ‘Het bericht moet door’

 

Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst

x ample media