We zijn verheugd u mee te kunnen delen dat onze Historische Collectie, onder voorwaarden, op de vaste openingstijden, met ingang van woensdag 16 juni aanstaande, weer geopend is voor bezoek van buiten Defensie.

De voorwaarden zijn:

  1. 1.Indien u Corona-gerelateerde klachten heeft dan wordt u niet toegelaten.
  2. 2.Bezoek moet, uiterlijk 48 uur vooraf worden aangemeld via info@hcverbindingsdienst.nl onder vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, ID-type (paspoort, rijbewijs of ID kaart) en het nummer van die ID. Dit geldt voor alle bezoekers in verband met aanmelding bij de kazernewacht.
  3. 3.Bezoek ontsmet de handen bij binnenkomst, registreert zich bij de balie en volgt de aanwijzingen van HC-vrijwilligers stipt op.
  4. 4.In het gebouw geldt een mondkapjesplicht.
  5. 5.Bezoek volgt de aangegeven route door de HC (éénrichtingsverkeer).
  6. 6.Er geldt een maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd. Het kan dus voorkomen dat u wordt verzocht op een andere dag te komen. 

We kijken er naar uit u weer bij ons te verwelkomen.

Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst

x ample media